Spoljnji saradnici

Rođen je 27. juna 1976. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu (Đuro Đaković i Prvu beogradsku gimnaziju). Diplomirao je 1999. i doktorirao 2009. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirao je 2003. na Pravnom fakultetu Univerziteta Pariz I(Panthéon-Sorbonne). Usavršavao se i na drugim evropskim visokoškolskim ustanovama, iz oblasti uporednog ustavnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava: na Institutu za federalizam Univerziteta u Friburu (2000), Međunarodnom institutu za ljudska prava u Strazburu (2001), Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti (2002), Centru za međunarodne studije i istraživanja Fakulteta političkih nauka u Parizu (2005) i Univerzitetu u Oksfordu (2007 – 2008).

Od 2000. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetu Ustavno pravo, prošavši sva zvanja od asistenta-pripravnika do vanrednog profesora. Držao je predavanja na Univerzitetu u Sarbrikenu (2016) i Univerzitetu u Bordou (2016). Držao je predavanja u Alternativnoj akademskoj obrazovanoj mreži (2001 – 2002) i Beogradskoj otvorenoj školi (od 2009), i obuke na seminarima Cesida (2000), Građanskih inicijativa (2000 – 2002) i Foruma za etničke odnose (2005). Kao lokalni ekspert Saveta Evrope držao je predavanjaiz oblasti primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava sudijama i stručnim saradnicima osnovnih, viših i apelacionih sudova, kao i Upravnog i Vrhovnog kasacionog suda u Srbiji (od 2014). Na poziv Ustavnog suda Republike Srbije učestvovao je u više javnih raspravapovodom ispitivanja ustavnosti: Zakona o lokalnim izborima (2010), Zakona o crkvama i verskim zajednicama (2010), Predloga za zabranu Udruženja građana „Otačastveni pokret Obraz“ (2011), Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine (2013)i ”Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa” između Vlade Republike Srbije i Privremenih institucija samouprave u Prištini (2014). Na poziv Narodne skupštine Republike Srbije učestvovao je i u javnoj raspravi o temama od značaja za izradu Predloga zakona o Narodnoj skupštini i Predloga poslovnika Narodne skupštine (2009). Bio je urednik Pravne bilioteke Službenog glasnika Republike Srbije (2012-2013).

Od 2015. godine je predsednik Srpskog udruženja za ustavno pravo, pošto je prethodnih petnaest godina obavljao funkciju njegovog generalnog sekretara. Organizovao je i učestvovao na više desetina međunarodnih i domaćih konferencija. Objavio je Izborne sisteme država članica Evropske unije (2001), Pojmovnik liberalne demokratije (u koautorstvu, 2008), Granice slobode političkog udruživanja (2014) iKomentar zakona o zabrani diskriminacije (u koautorstvu, drugo izdanje 2016), kao i preko trideset članaka na srpskom, engleskom i francuskom jeziku iz oblasti ustavnog prava, evropskog prava ljudskih prava i teorije prava. Kourednik je dva zbornika na engleskom jeziku: Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law(2014) i European Democracy in Crisis: Polities under Challenge and Social Movements(u pripremi).

Kontakt

  • Telefon:
    011/123-456
  • E-Mail:
    Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.