Najblizi saradnici Centra za ljudska prava

Ljubinka Kovačević

ljubinka-kovacevic

Ljubinka Kovačević je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Na istom fakultetu je odbranila sa odlikom magistarski rad pod nazivom „Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu“ (2007), kao i doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice“ (2011).

Nakon diplomiranja, tri godine je radila kao istraživač-pripravnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 2005. godine. U zvanje docenta izabrana je 2012. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na sledećim predmetima: Radno pravo; Međunarodno radno pravo; Socijalno pravo; Izvori radnog prava; Pravna priroda ekonomskih i socijalnih prava; Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects.

Autor je dveju monografija i većeg broja članaka posvećenih domaćem, međunarodnom, evropskom i uporednom radnom i socijalnom pravu. U više radova, istraživala je pitanje ljudskih prava kao osnova za vrednovanje (i rekonstrukciju) radnog i socijalnog zakonodavstva. Ovo stoga što u svetu rada, pitanje ljudskih prava nije ograničeno samo na uživanje ekonomskih i socijalnih prava, već se tiče i uživanja građanskih i političkih prava na mestu rada. Otud je jedan od osnovnih istraživačkih problema kojima se bavi vezan, upravo, za stvaranje uslova za delotvorno uživanje slobode izražavanja, prava na poštovanje privatnog života i drugih prava na mestu rada.

Učestvovala je u više naučno-istraživačkih projekata, a, trenutno je član istraživačkog tima međunarodnog projekta “Restructuring of Companies and the EU Law“. Bila je član radnih grupa Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije za izradu nacrtâ zakonâ o socijalnom preduzetništvu i o pravima boraca i vojnih invalida. Član je redakcije časopisa Pravo i privreda i autor hronike o srpskom radnom zakonodavstvu i praksi u časopisu Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (Bordeaux). Član je Uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Republike Srbije.

Kontakt

  • Telefon:
    011/123-456
  • E-Mail:
    Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.